La grue Blanche

Tai Chi, Qi Gong, Yoga, Méditation

Jour : 25 mai 2023